§ Regulamin Portalu Kucharex.pl

§ Regulamin korzystania z Portalu Kucharex.pl

 

§ Definicje

  1. Kucharex.pl – to niniejsza strona internetowa, nazywana również: serwisem, portalem, witryną, itp.
   Wielkość liter używana w wyrazie nie zmienia znaczenia desygnatu.
  2. Redakcja Serwisu Kucharex.pl – to skład osób (administratorów) zarządzających całym portalem Kucharex.pl
  3. Moderacja Serwisu Kucharex.pl – to wybierany przez Redakcję skład osób moderujących treści w całym Portalu.
   Osoby te są mogą być uprawnione do usuwania dowolnie wybranego kontentu  niezgodnego z tematyką portalu  lub łamiącego etyczne zasady postępowania w sieci (netykieta). Moderatorzy mogą nakładać blokady na Użytkowników, łamiących postanowienia w niniejszym Regulaminie, bez potrzeby informowania o tym Użytkowników oraz podawania im powodu.
  4. Regulamin Kucharex.pl – oznacza niniejszy dokument.
  5. Użytkownik – to osoba korzystająca z Serwisu, bądź przeglądająca treści publikowane na jego łamach.
  6. Ban – to inaczej blokada możliwości korzystania z witryny. Nakłana jest przez Redakcję, Administrację, bądź Moderację Portalu, najczęściej za złamanie któregoś z punktu: niniejszego Regulaminu.
  7. Przepisy – stanowią treści i materiały dodawane przez Redakcję.
  8. Wysyłający przepis – to Użytkownik przesyłający przepis(y), bądź wszelkie inne materiały do Redakcji Serwisu Kucharex.pl.

§ Rejestracja i uczestnictwo w Serwisie

  1. Korzystanie z serwisu jest całkowicie bezpłatne.
  2. Korzystanie z portalu Kucharex.pl oznacza pełną akceptację: regulaminy, polityki prywatności oraz polityki “cookies”.

§ Użytkownicy

  1. Administracja i Redakcja zastrzega sobie prawo do ograniczania dostępu do wybranych oraz wszystkich usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu KUCHARex.pl jego Użytkownikom, bez podania przyczyny.
  2. Administratorzy i Redaktorzy nie są zobowiązani do poinformowania użytkownika o jakiejkolwiek blokadzie (banie) lub usunięciu konta użytkownika. Mają jednak możliwość, aby zrobić to mailowo.
  3. Od decyzji o odmowie rejestracji użytkownika, usunięciu bądź blokadzie konta użytkownika odwołanie – nie przysługuje. Użytkownicy mogą jednak zawsze napisać umotywowaną prośbę lub odwołanie do Redakcji Serwisu poprzez służący do tego adres korespondencyjny E-mail: Redakcja@Kucharex.pl lub któryś z formularz kontaktowy, dostępny pod zakładką: “KONTAKT”.
  4. Zabrania się zakładania nazw kont obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych lub niekulturalnych. Wszystkie takie konta, zauważone – zostaną bezpowrotnie usuwane przez Redakcję Portalu.
  5. Nie kasujemy kont użytkowników na ich prośbę. Użytkownik jednak może zawsze zwrócić się z prośbą do Redakcji o pomoc techniczną w likwidacji lub blokadzie konta.
  6. Dodając jakiekolwiek pliki, czy treści do naszego Serwisu, oświadczasz, że posiadasz do niego w pełni prawa autorskie (dot. własności intelektualnych) oraz tym samym świadomie przekazujesz je całkowicie naszej Redakcji oraz Administracji Serwisu Kucharex.pl, razem ze wszystkimi do ich użytkowania, bądź edytowania, zmieniania i wprowadzania wszelkich zmian, przez Kucharex.pl.
  7. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania materiałów wrzucanych przez Użytkowników do naszego
   Serwisu, również w celach reklamowo-marketingowych i dowolnie innych wybranych przez nas Portal.
  8. Do nowo dodanych materiałów mogą zostać doklejane znaki wodne portalu: Kucharex.pl.
  9. Wszystkie materiały wysyłane przez Użytkowników do Redakcji razem z wszelkimi prawami do nich będą odtąd należały do Portalu Kucharex.pl .
  10. Po wysłaniu do nas materiału, nie ma już możliwości ich wycofania z publikacji, ani możliwości ich zwrotu, bądź zwrotu praw autorskich przez Kucharex.pl. Odtąd będą one już własnością Serwisu. Wynika to ze struktury działań wewnętrznych. Dlatego też, prosimy Państwa o przemyślaną wysyłkę wszelakich materiałów.
  11. Redakcja (Administracja) Portalu do wysłanych materiałów może (ale nie musi) dokleić, dopisać, dorysować elementy informujące Użytkowników o pochodzeniu wysyłającym je do serwisy Autorze.
  12. O doczepieniu informacji o Autorze decyzje podejmuje Redakcja Portalu Kucharex.pl.7
  13. Każdy Użytkownik ma prawo zadecydować, czy przesłane materiały chciałby oznaczyć swoimi danymi, jako, że od niego pochodzą.
  14. Portal może promować przesłane materiały na dowolny sposób, bez informowania o tym wysyłających.
  15. Portal może publikować, rozpowszechniać, korzystać i edytować wszystkie przesłane przez Użytkowników materiały do redakcji poprzez E-mail, bądź formularz – bez informowania o tym fakcie wysyłających materiały, którzy od momentu wysyłki przekazali wszystkie swoje prawa autorskie do materiałów Serwisowi Kucharex.pl .

§ Redakcja i Administracja

  1. Administratorzy mogą odmówić publikacji zdjęcia, bądź usunąć je z serwera bez podania przyczyny. Użytkownik jednak ma prawo wysłać zapytanie do Redakcji o powód.
  2. Administratorzy, Moderatorzy oraz Właściciel Serwisu Kucharex.pl nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw osób trzecich.
  3. Administratorzy, Moderatorzy oraz Właściciel Serwisu Kucharex.pl zastrzegają sobie prawo odmowy podawania danych Użytkowników osobom trzecim oraz rozpowszchnianiu wiedzy o ogólnym wewnętrznym funkcjonowaniu Serwisu.
  4. Zespół KUCHARex.pl będzie starał się bardzo dokładnie moderować i monitorować swoją witrynę, jednak nie daje gwarancji na wychwycenie, mogących pojawić się w każdym momencie nieodpowiednich treści.
  5. Zespół KUCHARex.pl będzie reagował na odbiór zgłoszeń mailowych dot. nieodpowiednich treści, które pojawią się w Serwisie, zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa Portalu.
  6. W szczególnych wypadkach Administratorzy, Moderatorzy oraz Właściciel Serwisu KUCHARex.pl zastrzegają sobie prawo do zgłaszania organom ścigania Rzeczypospolitej Polskiej, pochodzących od Użytkowników treści nieodpowiednich, godzących w czyjeś uczucia etyczne, religijne, duchowe, bądź też poczucia ich własnych wartości.

§ Materiały

  1. Materiałami dodawanymi przez użytkowników są: przepisy, składniki, receptury, artykuły, zdjęcia, grafika, rysunki, obrazy, filmy, teksty oraz wszystkie inne treści umieszczane przez Użytkowników na Serwerze Serwisu KUCHARex.pl.
  2. Materiał zostanie usunięty z serwisu jeśli jest sprzeczny z niniejszym Regulaminem, prawem autorskim oraz pozostałymi przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Zabrania się umieszczania materiałów niezgodnych z prawem polskim oraz treści pornograficznych, obraźliwych, wulgarnych i niekulturalnych.
  4. Zabrania się umieszczania materiałów o treściach nazistowskich, antysemickich, rasistowskich, nawołujących do homofobii czy agresji wobec różnych grup społecznych.
  5. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania materiałów wrzucanych przez Użytkowników do naszego
   Serwisu, również w celach reklamowo-marketingowych i dowolnie innych wybranych przez nas Portal.
  6. Do nowo dodanych materiałów mogą zostać doklejane znaki wodne portalu: Kucharex.pl.
  7. Wszystkie materiały wysyłane przez Użytkowników do Redakcji razem z wszelkimi prawami do nich będą odtąd należały do Portalu Kucharex.pl .
  8. Po wysłaniu do nas materiału, nie ma już możliwości ich wycofania z publikacji, ani możliwości ich zwrotu, bądź zwrotu praw autorskich przez Kucharex.pl. Odtąd będą one już własnością Serwisu. Wynika to ze struktury działań wewnętrznych. Dlatego też, prosimy Państwa o przemyślaną wysyłkę wszelakich materiałów.
  9. Redakcja (Administracja) Portalu do wysłanych materiałów może (ale nie musi) dokleić, dopisać, dorysować elementy informujące Użytkowników o pochodzeniu wysyłającym je do serwisy Autorze.
  10. O doczepieniu informacji o Autorze decyzje podejmuje Redakcja Portalu Kucharex.pl.
  11. Każdy Użytkownik ma prawo zadecydować, czy przesłane materiały chciałby oznaczyć swoimi danymi, jako, że od niego pochodzą.
  12. Portal może promować przesłane materiały na dowolny sposób, bez informowania o tym wysyłających.
  13. Portal może publikować, rozpowszechniać, korzystać i edytować wszystkie przesłane przez Użytkowników materiały do redakcji poprzez E-mail, bądź formularz – bez informowania o tym fakcie wysyłających materiały, którzy od momentu wysyłki przekazali wszystkie swoje prawa autorskie do materiałów Serwisowi Kucharex.pl .
  14. Jeżeli wysyłane materiały lub jakieś w nich elementy były kradzione lub są w jakiś sposób niezgodnie opublikowane z polskim prawem – odpowiedzialność prawną ponosi Użytkownik Serwisu Kucharex.pl, który dany materiał wysłał do Redakcji, niezależnie od sposobu ich wysyłki.
  15. Każda wysyłka materiału przez Użytkownika (Wysyłającego) jest przekazaniem wszystkich praw autorskich do nich dla Portalu: Kucharex.pl, jednocześnie w domyśle wszystkie prawa muszą należeć do wysyłającego i na nim spoczywa odpowiedzialność za prawa autorskie i własności intelektualne wysyłanych materiałów.

   § Polityka prywatności

    1. Znajduje się pod stroną: www.Kucharex.pl/Polityka-Prywatnosci

   § Polityka “cookies”

    1. Znajduje się pod stroną: www.Kucharex.pl/Cookies

~~ Postanowienie Końcowe ~~

 1. Administracja Serwisu Kucharex.pl zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, w każdym dowolnym momencie i bez uprzedniego obowiązku powiadomienia o tym Użytkowników Portalu.
 2. Regulamin jest dostępny dla wszystkich korzystających pod stroną: www.Kucharex.pl/Regulamin

*** § Koniec Regulaminu Portalu Kucharex.pl § ***

 


Komentarz od: Redakcja

Dziękujemy Ci serdecznie za zapoznanie się z naszym Regulaminem Portalu.
Życzymy przyjemnego i smacznego surfowania po naszych serwisach, z pełnią satysfakcji płynącej z Twojego kreatywnego gotowania oraz… naszych najsmaczniejszych przepisów z sieci! 😉

Z poważaniem,
Redakcja Portalu Kucharex.pl